Pořadatel: Pražská společnost bloumající veřejnosti

Pořadatelem Festivalu divadla a hudby HABROVKA je registrovaný spolek Pražská společnost bloumající veřejnosti.

V současné době má registrovaný spolek Pražská společnost bloumající veřejnosti 38 registrovaných členů. Hlavní činností sdružení je organizace festivalu divadla a hudby HABROVKA. Jeho členové se na organizaci podílejí výhradně jako dobrovolníci, tedy bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení. Sdružení Pražská společnost bloumající veřejnosti je aktivní během celého roku. Nejen pro členy pořádá i další kulturní akce (koncerty, divadelní představení, přednášky, promítání i programy pro děti).

Cílem sdružení je:

  1. podpora a pořádání kulturních akcí a počinů,
  2. prezentace nezávislé umělecké tvorby, zejména z oblasti hudební, divadelní, literární a výtvarné,
  3. zprostředkování setkání více kulturních a žánrových proudů a prezentace těchto setkání veřejnosti,
  4. zprostředkování alternativních kulturních a žánrových proudů dětem,
  5. prezentace kultury menšin, zejména prezentace romské kultury.

Registrovaný spolek Pražská společnost bloumající veřejnosti se sídlem Na Smetance 14, 120 000 Praha 2, Česká republika registrováno dne 1.10.2004 Ministerstvem vnitra ČR IČ 26677041

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 22783309/0800

Kontakt:

Telefon: 605 775 227
E-mail: info@habrovka.cz

Realizační tým festivalu HABROVKA »